Verlaging dividendbelasting per 2014

Verlaging dividendbelasting per 2014

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen? Wacht daar dan mee tot na de jaarwisseling. Dat geldt ook als u de aandelen van uw BV wilt verkopen.

Volgend jaar wordt waarschijnlijk het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang van 25% naar 22% verlaagd. Dit blijkt uit de begrotingafspraken die zijn gemaakt tussen het kabinet Rutte II en de SGP, ChristenUnie en D’66. De maatregel wordt meegenomen bij de behandeling van de Belastingplannen 2014.

Bron:     Brussee en Rijnbout Advocaten en Belastingkundige http://www.brusseerijnbout.nl