nov 07

Premiekortingen verdwijnen per 1 januari 2018

Elke maand de juiste premiekortingen toepassen in de loonaangifte is binnenkort verleden tijd. Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige systeem van premiekortingen namelijk vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s). Het is nog maar de vraag of het invoeren van die LKV’s in het voordeel van uw organisatie is. Er zijn namelijk nogal wat verschillen met de premiekortingen en die pakken niet voor iedereen gunstig uit.

De keren dat u de premiekortingen nog moet toepassen in de aangifte loonheffingen zijn op één hand te tellen. Per 1 januari 2018 verdwijnen namelijk de premiekortingen en worden loonkostenvoordelen (LKV’s) ingevoerd.

Vervallen rubrieken premiekortingen

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018, die de Belastingdienst al in juli 2017 publiceerde, staat wat er in de loonaangifte verandert door de komst van de LKV’s. De rubrieken die te maken hebben met premiekortingen vervallen per 1 januari. Het gaat in het collectieve gedeelte van de loonaangifte om ‘premiekorting oudere werknemer’ en ‘premiekorting jongere werknemer’. In het werknemersgedeelte vervallen de vijf indicaties voor de premiekortingen. Daarnaast vervalt de rubriek ‘premievrijstelling marginale arbeid’ omdat die vrijstelling per 1 januari niet meer bestaat.

Nieuwe rubrieken

Voor de nieuwe loonkostenvoordelen komen in het werknemersgedeelte van de loonaangifte vier nieuwe rubrieken met de indicaties voor de vier loonkostenvoordelen. Hier zet u vinkjes als een werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een LKV.

Rekent u zich vooral niet rijk

Als uw organisatie een fulltime werkweek van 36 uur heeft, moet u zich niet te snel rijk rekenen. U mag nu nog maximaal €7.000,- premiekorting voor een werknemer toepassen die aan de voorwaarden voldoet. Straks gaat het om een vast bedrag per uur met een maximum van € 6.000,- per jaar. Een werknemer die 36 uur per week werkt, komt met een tegemoetkoming van € 3,05 per uur niet aan € 6.000,- in 52 weken, maar aan € 5.709,60. Dat is nog bijna € 300,- minder dan het toch al lagere bedrag aan voordeel. Houd daar dus rekening mee in uw financiële planning en ga niet zomaar uit van het maximale bedrag aan voordeel.

Belangrijk

Hoewel het misschien lijkt alsof er in de loonaangifte niet veel verandert, is dat wel degelijk het geval. LKV’s zijn namelijk tegemoetkomingen per verloond uur en dus geen vaste bedragen per kalenderjaar. Dat betekent dat u uiterst secuur moet zijn in het bijhouden van de verloonde uren van een werknemer. Premiekortingen kon u wel met terugwerkende kracht aanvragen. LKV’s echter niet. Des te meer reden om uw eerste loonaangiften van 2018 kritisch te bekijken voor u ze naar de Belastingdienst verstuurt.

 

 

Bron: www.rendement.nl