Bedrijven kunnen in 2022 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie). De voorwaarden zijn dit jaar nog vrijwel ongewijzigd. Een derogatievergunning aanvragen is mogelijk van 15 november tot en met 13 december 2022.

Hoogte derogatie 2022

Bij derogatie wordt de gebruiksnorm voor dierlijke mest verhoogd van 170 naar 230 kg voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kg. De hogere norm geldt alleen voor graasdierenmest.

Voorwaarden toepassing derogatie 2022

 1. Van 15 mei tot en met 15 september wordt in elk geval 80% van de landbouwgrond (onafgebroken) gebruikt als grasland. Grasland, dat vernieuwd wordt, telt ook mee.
 2. Wanneer grasland gescheurd of vernietigd wordt voor maïsteelt op zand- en lössgrond, moet gerekend worden met een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond (scheurmonster).
 3. Wanneer na 31 mei grasland wordt gescheurd voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond, moet gerekend worden met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 4. De opgaven aanvullende gegevens 2021 en 2022 moeten tijdig ingestuurd worden. Voor 2022 is de uiterste datum 31 januari 2023.
 5. Er moet een bemestingsplan opgesteld worden, onder meer gebaseerd op actuele grondmonsters. Wanneer het bemestingsplan gereed moet zijn, is nog niet bekend.
 6. Er is/wordt geen fosfaatkunstmest gebruikt op het bedrijf.
 7. Men stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 8. Men houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving voor meststoffen. Dit betreft o.a. de regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, het zaaien van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond, de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode en de aan- en afvoer van meststoffen. Houdt men zich hier niet aan, dan vervalt derogatie automatisch.
 9. Op klei- en veengrond mag alleen mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester als de buitentemperatuur 20°C of lager is.
 10. Deelnemers aan derogatie kunnen niet meedoen aan de vrijstelling bovengronds uitrijden.
 11. De derogatievergunning 2021 is niet ingetrokken door RVO.nl vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden.

Aanvragen en kosten derogatievergunning 2022

De derogatievergunning voor 2022 kan van 15 november tot en met 13 december 2022 aangevraagd worden via Mijn dossier bij RVO.nl. Voor het aanvragen moet men direct € 50 leges betalen, via iDeal of via een betaalverzoek.

Let op: De werkwijze van dit jaar is nog niet bekend, maar vorig jaar ontving men het betaalverzoek voor de betaling van de leges in Mijn dossier en niet met de post.

Daarnaast worden aan het eind van het jaar kosten voor het monitoren van milieueffecten in rekening gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal hectares landbouwgrond. Deze kosten worden wel automatisch van de rekening van de derogatiedeelnemer afgeschreven.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit| publicatie| 01-11-2022