mei 09

Het lijkt erop dat het kabinet ervoor kiest om de te hoge heffing van de inkomstenbelasting in box 3 over de jaren 2017 tm 2020 voornamelijk alleen voor spaargeld cq banktegoeden te compenseren. Deze compensatie zou nu gelden voor belastingplichtigen...

nov 16

2021 is alweer bijna ten einde. Waar moet je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) op letten? Zijn er nog zaken waarmee je fiscaal voordeel kunt behalen? Als DGA heb je een rekening-courantverhouding (RC) met je BV wanneer je als DGA bedragen voors...

okt 22

Er zijn valse e-mails van DigiD in omloop. In deze e-mails wordt er gevraagd je inloggegevens te verifiëren om blokkade van je DigiD-gegevens te voorkomen. Klik niet op de link in de e-mail en vul zeker niet je inlog- of andere persoonlijke gegevens ...

apr 06

De overheid heeft een pakket regelingen openbaar gesteld die ondernemers moeten ondersteunen tijdens de coronacrisis. Via de volgende link (Financiële regelingen) kunt een overzicht raadplegen waarin alle regelingen van de overheid worden weergeven. ...

dec 09

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. We kunnen ons voorstellen dat je daar als werkgever meer van wilt weten, of misschien wel met vragen zit? Daarom hebben wij hier een nieuwsbrief over geschreven. Deze is te raadplege...

mrt 28

In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen heeft de Belastingdienst de bepalingen over het gebruikelijk loon voor dga’s aangescherpt. De Belastingdienst probeert hiermee meer duidelijkheid te verschaffen voor de toepassing van deze regeling v...

mrt 12

We leven nu in medio maart 2019, middenin de maand waarin de meeste Nederlanders hun aangiften inkomstenbelasting 2018 verzorgen en indienen (veelal hopend op een teruggave). Sommige malafide instanties denken daar makkelijk op in te kunnen spelen. Z...

feb 18

Sinds 1 januari 2019 is het proces nadat uw (ex-)werknemer zich heeft ziek gemeld veranderd. Wanneer het UWV de ziekmelding heeft ontvangen, sturen zij een digitale vragenlijst op. Door in te loggen via DigiD krijgt de (ex-)werknemer toegang tot de d...

dec 10

De twee betalingsregelingen van de Belastingdienst, voor belastingschuld en voor toeslagschuld, worden vervangen door één regeling. Schulden aan de Belastingdienst moet u voortaan binnen twaalf maanden terugbetalen. U bepaalt zelf in hoeveel termijne...