jun 15

Het minimumloon wordt stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar. Daarnaast zal het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar worden verhoogd om te voorkomen dat verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. De overgang in...

dec 15

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Om all...

dec 15

Twijfelt u over een nieuwe auto? Houd er dan rekening mee dat het voordeliger of juist onvoordeliger kan zijn om de auto te kopen in 2016! De bijtellingsregels veranderen bijna jaarlijks. Zo ook weer vanaf 1 januari 2017. Wat wordt u (verstandige)...

sep 06

Voorwaarden Een ZZP-er mag de huur van zijn woning als aftrekpost opvoeren mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden is dat de ondernemer een deel van het werk uitvoert vanuit de woning. Verder moet de oppervlakte van d...

aug 12

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wet DBA) van kracht. Dit betreft de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel. Werken met modelovereenkomsten De Wet DBA houdt kort gezegd...

feb 09

Mondt Adviesgroep is voortdurend bezig met ontwikkeling en vernieuwing, met als doel u als klant het beste van dienst te zijn. Daarom lanceren wij onze eigen App. Zo blijft u te allen tijde op de hoogte van nieuws en heeft u uw eigen boekhouder 'op z...

dec 22

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er binnenkort een aantal nieuwe arbeidswetten in werking treden. Is uw organisatie voorbereid op alle wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid? De wijzigingen op een rij Wet flexibel werke...

dec 04

Bijtelling 2015 t/m 2020 De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van...

nov 17

Vanaf 1 januari  2016 is de ouderentoeslag afgeschaft, wat zijn de consequenties? Het kabinet wil de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijktrekken. Ouderen met vermogen krijgen vanaf 2016 dezelfde behandeling als and...

nov 16

Onder de WKR mag u veel vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder brengen in de vrije ruimte. Wanneer u de WKR optimaal gebruikt, dan bespaart u als werkgever op premies voor de werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekerin...