okt 17

In de week van 23 oktober tot en met 27 oktober 2017 zal ons kantoor lastig te bereiken zijn vanwege werkzaamheden aan de weg. De weg zal namelijk vanaf het Groot Visserijplein tot aan ons pand afgesloten zijn. Gelukkig kunt u ons kantoor blijven ...

okt 16

Met de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de deponeringstermijn voor publicatie van de jaarrekening verkort van uiterlijk dertien maanden naar uiterlijk twaalf maanden. Dit betekent dat uiterlijk binnen tien maanden na afloop van het boekjaar d...

sep 26

Mondt Adviesgroep is voortdurend bezig met ontwikkeling en vernieuwing, met als doel u als klant het beste van dienst te zijn. De Mondt App Wij presenteren u de Mondt App. Via deze app houden wij u op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen e...

jun 15

Het minimumloon wordt stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar. Daarnaast zal het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar worden verhoogd om te voorkomen dat verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. De overgang in...

dec 15

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Om all...

aug 12

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wet DBA) van kracht. Dit betreft de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel. Werken met modelovereenkomsten De Wet DBA houdt kort gezegd...

feb 09

Mondt Adviesgroep is voortdurend bezig met ontwikkeling en vernieuwing, met als doel u als klant het beste van dienst te zijn. Daarom lanceren wij onze eigen App. Zo blijft u te allen tijde op de hoogte van nieuws en heeft u uw eigen boekhouder 'op z...

dec 22

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er binnenkort een aantal nieuwe arbeidswetten in werking treden. Is uw organisatie voorbereid op alle wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid? De wijzigingen op een rij Wet flexibel werke...

dec 04

Bijtelling 2015 t/m 2020 De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van...

nov 17

Vanaf 1 januari  2016 is de ouderentoeslag afgeschaft, wat zijn de consequenties? Het kabinet wil de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijktrekken. Ouderen met vermogen krijgen vanaf 2016 dezelfde behandeling als and...