sep 24

Per 1 januari 2019 wil het kabinet het lage BTW-tarief van 6% verhogen naar 9%. Dit blijkt uit het Belastingplan 2019. Door de verhoging van lage BTW-tarief komt er meer ruimte vrij om de belastingen op inkomen te verlagen. Hierdoor worden bepaalde g...

sep 17

Een belastingplichtige had in zijn aangifte inkomstenbelasting voor € 1.500,- contante giften opgevoerd. Hierover heeft de belastingplichtige een verzoek gekregen de giften te onderbouwen. Als antwoord stuurt hij ondertekende kwitanties op, een verkl...