Contante gift niet altijd aftrekbaar

Contante gift niet altijd aftrekbaar

Een belastingplichtige had in zijn aangifte inkomstenbelasting voor € 1.500,- contante giften opgevoerd. Hierover heeft de belastingplichtige een verzoek gekregen de giften te onderbouwen. Als antwoord stuurt hij ondertekende kwitanties op, een verklaring van de...