Een belastingplichtige had in zijn aangifte inkomstenbelasting voor € 1.500,- contante giften opgevoerd. Hierover heeft de belastingplichtige een verzoek gekregen de giften te onderbouwen. Als antwoord stuurt hij ondertekende kwitanties op, een verklaring van de ontvangende partij dat deze bedragen zijn gedoneerd, plus bankafschriften met opnamen van overeenkomende contante bedragen. Toch wordt de aftrek geweigerd.

De Belastingdienst heeft de giftenaftrek geweigerd omdat de ontvangende partij de giften niet in de kasadministratie had verwerkt. Dit bleek uit controle. Hierdoor gaat de Belastingdienst uit van fraude.

In geschil is nu of de belastingplichtige voldoende bewijs heeft geleverd om de contante giften af te kunnen trekken. Volgens de wet worden contante giften alleen in aanmerking genomen wanneer de giften die zijn opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting van belastingplichtige overeenkomen met de administratie van de ontvangende partij. De rechtbank heeft geoordeeld dat belastingplichtige hier niet in geslaagd is. Het maakt in deze situatie niet uit dat de belastingplichtige niks kan doen aan het niet naleven van de regels van de ontvangende partij.

Belangrijk om te weten is dat contante giften een fiscaal risico zijn. Om een dergelijke situatie zoals hierboven beschreven te voorkomen is het aan te raden giften per bank over te maken. Uit de uitspraak blijkt dat het gebruik maken van een bankoverschrijving de veiligste manier is om een gift te onderbouwen. Een bankoverschrijving is altijd in de administratie van de ontvangende partij, dan wel via een controle bij de bank, te achterhalen.

Bron: https://www.accountantsportal.nl/nieuwsbrieven/yf0fw7mbrsc0axr1xqe1pzgrhqdjl6r2/DbCbFMC0D6jcRJdOQZed
TEoHIoVT6CjK/giftenaftrek-controle-bij-ontvanger