Bijtelling 2015 t/m 2020

De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto. Er blijven er slechts twee over. Het algemene bijtellingspercentage – deze gaat omlaag van 25 naar 22% – en een bijtellingspercentage van 4% voor de nul emissie auto (elektrische auto) tot een catalogusprijs van € 50.000. Het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 komt vanaf 2019 in het algemene bijtellingspercentage van 22% te vallen.
Let op! De voorstellen zijn nog niet in een officieel wetsvoorstel opgenomen.

Bijtellingspercentage alleen voor nieuwe auto’s

De auto van de zaak houdt het bijtellingspercentage dat geldt bij aanschaf van de auto of aanvang van de lease voor een periode van maximaal 60 maanden. Helaas geldt dit ook voor de auto die tot en met 2016 onder het 25%-bijtellingspercentage valt. Deze auto blijft gedurende 60 maanden onder het 25%-bijtellingspercentage vallen en gaat dus niet in 2017 automatisch terug naar 22%.

Gebruikt u een privé auto zakelijk? Dan kunt u toch de btw aftrekken

Btw over het onderhoud en gebruik mag u aftrekken voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor het bepalen van het privé gebruik heeft u een kilometeradministratie nodig. Heeft u dat niet dan moet u 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) corrigeren wegens privégebruik.  U betaalt de btw bij de laatste btw aangifte van het boekjaar. Wilt u een voorbeeld van het privégebruik kunt u deze downloaden onder het kopje ‘downloads’ onder de naam; priveégebruik auto.

Auto’s ouder dan 15 jaar

Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde). Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, gaat u de eerste 4 maanden uit van de cataloguswaarde en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer. Let wel op de correctie btw privégebruik auto. De correctie van 1,5 % of 2,7% moet over de cataloguswaarde van de auto!

Voorbeeld btw privé gebruik:

U heeft geen kilometeradministratie
U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van €45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook zakelijk, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie.

Voor het privégebruik moet u dan 1,5% x €45.000,- = €675 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 1,5% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 1,5% x € 45.000 = €225.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van €675 = €337. U hebt in zo’n geval namelijk de btw op het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U heeft wel een kilometeradministratie

U heeft in totaal 10.000 kilometer gereden in 2015, waarvan 2.500 zakelijk en 7.500 privé. Dat betekent dat u (25%) zakelijk heeft gereden. U mag ¼ van het totaal bedrag wat u aan btw heeft betaald (onderhoud en gebruik) in aftrek nemen. Stel voor u heeft in totaal aan brandstof, onderhoud etc. €500 btw betaald, dan mag 25% x €500 = €125 btw aftrekken als voorbelasting.

Bron: Rijksoverheid