Sinds de invoering van de werkkostenregeling zijn er een hoop vergoedingen en verstrekkingen die u onbelast aan een werknemer mag geven zonder ze onder te brengen in de vrije ruimte.

Werkwijze
Dat de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom van uw onderneming bedraagt, zal u niet ontgaan zijn. Wat misschien nog niet helemaal helder is, is hoe u precies een vergoeding of verstrekking onderbrengt in die vrije ruimte, hoe u loon in natura moet waarderen en welke voorzieningen helemaal niet in de vrije ruimte ondergebracht mogen worden.

Antwoorden online
Een groot deel van die praktische vragen en antwoorden kunt u inmiddels terug vinden op de site van de Belastingdienst. In februari 2015 vond een webinar plaats van de Belastingdienst waarbij deelnemers via een chatfunctie vragen konden stellen. Het is mogelijk om het webinar Werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht  terug te kijken.

Bron: Belastingdienst en www.rendement.nl