De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. Vanaf die datum krijgt uw organisatie te maken krijgt met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie.

In de WAB zijn de volgende maatregelen opgenomen:
– Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract (dit is nu twee jaar). Een werkgever en werknemer kunnen binnen deze periode maximaal drie keer een tijdelijk contract overeenkomen, hierna heeft de werknemer recht op een vast contract.

– De berekening van de transitievergoeding wijzigt:
1. Een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, en niet pas nadat hij of zij minimaal twee jaar in dienst is.
2. Een werknemer bouwt geen hogere transitievergoeding meer op als hij langer dan tien jaar in dienst is geweest.
3. De transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve dienstjaren. Een werknemer bouwt de transitievergoeding op over de feitelijke duur van zijn arbeidsovereenkomst.
Let op: er is geen overgangsrecht voor de transitievergoeding. Als een werknemer een contract heeft lopen tot 1 januari 2020 of langer, en dit contract wordt niet verlengd, dan heeft de (ex)werknemer recht op een transitievergoeding. De (ex)werknemer hoeft dan geen twee jaar in dienst te zijn geweest! Let dus goed op bij het aangaan van nieuwe of verlengen van huidige arbeidsovereenkomsten.

– Oproepkrachten met een nul-urencontract of min-max contract moeten jaarlijks een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen.

– Payrollwerknemers vallen straks niet meer onder het uitzendregime. Payroll bedrijven kunnen hierdoor geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers en werknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

– Werkgevers gaan een hoge WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract en een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract.

Als u wilt weten wat dit voor uw organisatie betekent, neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.