Onder de WKR mag u veel vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder brengen in de vrije ruimte.

Wanneer u de WKR optimaal gebruikt, dan bespaart u als werkgever op premies voor de werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekeringswet. De werknemer hoeft minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen.

Het zou zonde zijn als u vergoedingen en/of verstrekkingen laat lopen en hier onnodig belasting over moet betalen.

Denkt u eraan om aan het einde van het jaar nog een vergoeding te geven aan uw personeel? Misschien kunt u deze onderbrengen in de vrije ruimte. Let daarbij wel goed op of u die niet overschrijdt. Als uw organisatie meer dan 1,2 % van de fiscale loonsom in de vrije ruimte stopt, moet u over het meerdere 80% eindheffing afdragen aan de Belastingdienst.

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag hierover.

Bron: Checklist Ondernemen en Rendement