Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er binnenkort een aantal nieuwe arbeidswetten in werking treden. Is uw organisatie voorbereid op alle wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid?

De wijzigingen op een rij

  • Wet flexibel werken. Werknemers mogen eens per jaar een verzoek indienen voor het aanpassen van hun werktijden of de werkplek.
  • Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet moet het aantrekkelijker maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of houden.
  • Tweede deel van de Wet aanpak schijnconstructies. De maatregelen uit deze wet die per 1 januari 2016 ingaan, richten zich op een eerlijke uitbetaling van het salaris. Zo moet de werkgever in ieder geval het minimumloon giraal uitbetalen aan werknemers en de vaste kostenvergoedingen die tot het loon behoren specificeren op de loonstrook.
  • Tweede deel van de Wet pensioencommunicatie. Onder deze wet is een belangrijkere rol voor de werkgever weggelegd in het vergroten van de kennis en het pensioenbewustzijn van werknemers. Vanaf 1 januari 2016 komt er een nieuwe variant van het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

 

bron: www.rendement.nl