Hieronder worden kort de belangrijkste (belasting)veranderingen voor de komende belastingjaren beschreven. Mocht u na het lezen van de veranderingen nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Zelfstandigenaftrek gaat omlaag
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in 9 jaar verlaagd naar € 5.000,- (nu € 7.280,-). Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als hij of zij voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur op jaarbasis. Vanaf 2020 tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek elk jaar met € 250,- verlaagd en in 2028 met € 280,-. Daartegenover staat een verhoging van de arbeidskorting in drie stappen.

Arbeidskorting gaat omhoog
De maximale arbeidskorting stijgt per 2020 en 2021 extra hard. In 2020 betekent dat een stijging van € 420,- In 2021 komt daar nog een € 324,- bij. Door de arbeidskorting te verhogen en de zelfstandigenaftrek te verlagen wordt volgens het kabinet het gat verkleint tussen de fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. Ondanks de verlaging van de zelfstandigenaftrek gaan zelfstandigen er volgens het kabinet toch op vooruit in de komende jaren.

Bijtelling fiets van de zaak in 2020 7%
Per 1 januari 2020 komt er forfaitaire bijtelling voor de fiets van de zaak. Werkgevers moeten vanaf die datum 7% van de aanschafwaarde van de ter beschikking gestelde fiets bij het loon van de werknemer optellen. De bijtelling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandige ondernemers.

Bijtelling elektrische auto’s gaat omhoog
De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog. Dit betekent dat vanaf 2026 voor alle nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaat gelden. Het huidige bijtellingspercentage voor elektrische auto’s is nu 4% , in 2020 8% , in 2021 12%,  in 2022 tot en met 2024 16% en in 2025 stijgt het naar 17%. In 2026 is het percentage gelijk aan dat van alle andere auto’s, 22%. De verlaagde bijtellingspercentage geldt in 2019 tot een bedrag van € 50.000,-, in 2020 tot een bedrag van € 45.000,- en in de jaren 2021 tot en met 2025 geldt het verlaagde bijtellingspercentage tot een bedrag van € 40.000,- Over het meerdere moet er rekening worden gehouden met een bijtellingspercentage van 22%.

Verhoging van de vrije ruimte
De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat per 2020 omhoog. De vrij ruimte wordt verhoogd met 0,5 procent (van 1,2 naar 1,7). De verhoogde vrije ruimte geldt tot een fiscale loonsom van € 400.000,- Boven de € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,2%. Hierdoor hebben vooral de kleinere werkgevers profijt van de verhoging.

Vanaf 2021 geen betalingskorting voorlopige aanslag VPB meer
Bv’s die in één keer hun voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betalen, krijgen vanaf 2021 geen betalingskorting meer. Nu geldt de betalingskorting voor belastingplichtigen die de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in termijnen mogen betalen, maar het verschuldigde bedrag toch in één keer betalen.