De mooiste tijd van het jaar staat alweer voor de deur. Werkgevers gaan op zoek naar geschenken voor hun werknemers. Als blijk van waardering, maar ook als dank voor de inzet van het afgelopen jaar. Het liefst een leuk en origineel geschenk, daarnaast moet de werkgever ook nog rekening houden met de fiscale regels.

Hoe zit het precies?

Als een werkgever kerstgeschenken uitdeelt aan de werknemers van zijn organisatie, moet de waarde van die geschenken op de juiste manier worden opgenomen in de administratie. Wordt dat niet gedaan, dan kunnen de geschenken niet onbelast uitgedeeld worden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n geschenk bij het belast loon van de werknemer wordt geteld. Dan betaalt deze er immers zelf inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over. Om de kerstgeschenken onbelast te laten, moeten werkgevers ze daarom aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte.

Vrije ruimte

In de werkkostenregeling kan de werkgever in 2017 maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte komt, betaalt de werkgever 80% eindheffing. Echter zijn er wel zaken die men onbelast kan blijven vergoeden en verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen of intermediaire kosten

Wat is uw vrije ruimte?

Zou u willen weten wat uw vrije ruimte is? Neem dan gerust contact met ons op. Aan de hand van de gegevens uit uw administratie en loonadministratie kunnen wij uw vrije ruimte van 2017 berekenen. Zo weet u precies hoeveel u kunt uitgeven aan kerstgeschenken zonder de vrije ruimte te overschrijden. Ook zou u ervoor kunnen kiezen het bedrag aan vrije ruimte contant op te nemen en dit bedrag te verdelen onder de werknemers. U moet er wel rekening mee houden dat de bedragen voldoen aan het gebruikelijkheidscritrium.

 

Bron:

www.belastingdienst.nl

www.ondernemersplein.nl