Per 1 januari 2019 kennen we geen cadeaubonnen meer. Dit is het gevolg van de nieuwe btw-wetgeving voor vouchers. De cadeaubonnen zijn vervangen voor enkelvoudig en meervoudig te gebruiken vouchers. Kortingsbonnen worden daarin niet als voucher beschouwd. Het woord cadeaubon zal door de Belastingdienst vervangen worden door voucher.

Oude wetgeving
Over verkoop van cadeaubonnen was onder de oude wetgeving geen btw verschuldigd. De btw was verschuldigd bij inlevering van de cadeaubonnen. De btw was verschuldigd over de waarde van de cadeaubon. Een eventuele provisie voor de begeleiding van de bonnen was onder de oude wetgeving vrijgesteld van btw.

Nieuwe wetgeving
Per 1 januari 2019 is nieuwe wetgeving voor vouchers ingevoerd. Dit houdt in dat cadeaubonnen, daarbij kunt u denken aan een gift card en VVV bon, zijn vervangen door een nieuw systeem met enkelvoudig en meervoudig te gebruiken vouchers.

Wanneer bij de uitgifte van de voucher duidelijk is waarvoor de voucher wordt ingewisseld, spreken we van enkelvoudig gebruik. Denk hierbij aan een boekenbon. De boekenbon kan alleen voor een specifiek goed worden ingeleverd bij de verkopende partij. Het btw-percentage dat hiervoor afgedragen moet worden staat vast.

Het komt natuurlijk ook voor de dat bij de uitgifte van de voucher nog niet duidelijk is waarvoor de voucher wordt ingewisseld. Dit kan het geval zijn bij een diner-bon. Er kunnen etenswaren worden gekocht waarbij het lage btw-tarief (9%) van toepassing is, maar ook alcoholische dranken waarbij het hoge btw-tarief (21%) van toepassing is. Dan spreken we van meervoudig gebruik. Het is vooraf niet duidelijk wat er gekocht zal worden.

Wanneer btw heffen?
De grootste verandering van btw-heffing vindt plaats bij de enkelvoudige vouchers. Voortaan is de btw verschuldigd bij de verkoop van de vouchers, in tegenstelling tot de oude wetgeving waarbij btw pas verschuldigd was bij inlevering van de vouchers. De omzet van de enkelvoudige vouchers kan dus niet meer buiten de btw-heffing blijven. De provisie die de verkoper van de vouchers ontvangt, valt per 1 januari 2019 in de btw-heffing.

Bij meervoudig te gebruiken vouchers vindt de heffing plaats bij inlevering van de voucher. Hier is ten opzichte van de oude wetgeving niets aan veranderd. Net als bij de verkoop van de enkelvoudige vouchers zal de provisie die de verkoper hiervoor ontvangt per 1 januari 2019 in de btw-heffing vallen.