Het lijkt erop dat het kabinet ervoor kiest om de te hoge heffing van de inkomstenbelasting in box 3 over de jaren 2017 tm 2020 voornamelijk alleen voor spaargeld cq banktegoeden te compenseren. Deze compensatie zou nu gelden voor belastingplichtigen die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen hun opgelegde aanslagen inkomstenbelasting. De rest moet nog wachten op een uitspraak van de Hoge Raad die in het najaar 2022 wordt verwacht.

Zie voor meer informatie ook de website van de rijksoverheid