Het kan voorkomen dat je als werkgever te maken krijgt met werknemers die door een besmetting of corona gerelateerde klachten thuis moeten blijven. De hoofdregel is dat je als werkgever het loon aan de werknemer moet blijven doorbetalen. Waar moet je als werkgever verder rekening mee houden?

Thuisquarantaine
‘Geen arbeid, wel loon’, is de hoofdregel in deze situatie. Deze hoofdregel geldt niet wanneer de oorzaak van het niet kunnen verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werknemer ervoor heeft gekozen om op vakantie te gaan naar een land met code oranje of rood. Wanneer de werknemer thuis kan werken, blijft hij recht houden op loon. Kan dit niet, dan worden de niet gewerkte uren in verband met de thuisquarantaine als onbetaald verlof aangemerkt.

Zwakke gezondheid
Werknemers met een zwakke gezondheid zullen in deze coronatijd extra voorzichtig zijn. Dit kan betekenen dat zij liever niet naar het werk komen. Het RIVM geeft een opsomming van kwetsbare personen. Dit zijn onder meer mensen met stoornissen aan de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en diabetes. Om werknemers met een zwakke gezondheid toch te kunnen laten werken, is het aan te raden goed te overleggen met de betreffende werknemers. Wellicht kunnen zij werkzaamheden uitvoeren waarbij de kans op besmetting lager is.

Werkweigering
Het kan voorkomen dat werknemers uit angst voor besmetting niet meer durven te werken. Wanneer hier geen goede reden voor is, kan er sprake zijn van werkweigering. Heb je geprobeerd de angst bij de werknemer weg te nemen, maar blijft hij toch weg? Dan kan je de loonbetaling stopzetten. Wijs je werknemer er wel op dat dat het gevolg is van de werkweigering.