Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de wet DBA en modelovereenkomsten. Om alle partijen aan de nieuwe manier van werken te laten wennen, geldt een overgangsperiode tot in ieder geval 1 januari 2018. In deze periode krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen.

Door de invoering van de wet DBA en de modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Dit betekent dat in veel gevallen kritisch naar deze relatie gekeken moet worden. Als een zzp’er (opdrachtnemer) voor een opdrachtgever gaat werken, moeten de zzp’er en zijn opdrachtgever bepalen of er sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). In veel gevallen is het duidelijk dat hiervan geen sprake is. In twijfelgevallen kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om te beoordelen of het risico bestaat dat de ingehuurde ZZP’er aangemerkt kan worden als werknemer, moet u in ieder geval aandacht besteden aan de drie volgende elementen.

  1. Arbeid. Moet de ZZP’er zelf het werk verrichten, of mag hij zich bijvoorbeeld laten vervangen door iemand anders? Wie lost eventuele klachten over de arbeid op: de ZZP’er of de opdrachtgever?
  2. Beloning. Krijgt de ZZP’er alleen een vergoeding voor zijn arbeid, of ook bij ziekte en/of vakantie? Wie loopt het debiteurenrisico? Is dat de ZZP’er?
  3. Gezag. Wie bepaalt hoe het werk uit wordt gevoerd? Mag de ZZP’er zijn eigen gang gaan? Of staat hij onder toezicht van de opdrachtgever?

Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen en NOAB roepen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer op de Ondernemerscheck die op de site van de Belastingdienst staat tijdelijk als basis te nemen om te bepalen of iemand wel of geen zzp’er is. Dat is een simpele en snelle oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de Wet DBA

De ondernemers check geeft u een goede indicatie of u ondernemer bent. U checkt het eenvoudig aan de hand van maximaal 20 vragen over uw situatie. De eindconclusie én antwoorden kunt u als pdf bewaren.

http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Bron:

NOAB

www.belastingdienst.nl