De overheid heeft een pakket regelingen openbaar gesteld die ondernemers moeten ondersteunen tijdens de coronacrisis. Via de volgende link (Financiële regelingen) kunt een overzicht raadplegen waarin alle regelingen van de overheid worden weergeven. In de eerste kolom wordt de regeling genoemd, daarnaast zie je voor wie deze van toepassing is en in de laatste kolom zie je waar de regeling aangevraagd kan worden.

Laat het ons even weten als we je ergens mee kunnen helpen!