De kleine ondernemersregeling gaat per 1 januari 2020 op de schop. Het kabinet wil met deze aanpassing kleine ondernemers stimuleren. Naast het stimuleren van de kleine ondernemers worden de administratieve lasten verminderd omdat de vrijstellingsregeling vereenvoudigd wordt.

Huidige regeling
De huidige KOR geldt alleen voor natuurlijke personen die ondernemer zijn. Om voor deze regeling in aanmerking te komen mocht u als ondernemer niet meer dan € 1.883,- aan btw verschuldigd zijn per jaar. Wanneer u onder deze grens bleef hoefde u geen of minder BTW af te dragen. Verder kwam u in aanmerking voor ontheffing van uw administratieve verplichtingen.

Veranderingen
Voor de nieuwe KOR wordt in tegenstelling tot de huidige regeling de omzet bepalend. Het wetsvoorstel van het kabinet gaat uit van omzetgrens van € 20.000,- Daarnaast is het van belang dat uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Voldoet u aan deze twee voorwaarden? Dan kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. Dit houdt in dat u dan geen btw verschuldigd bent en in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. In tegenstelling tot de huidige regeling gaat de KOR ook gelden voor rechtspersonen (stichtingen, verveningen, en bv’s). Nu hebben alleen IB-ondernemers rechts op belastingvermindering.

Geen btw-aangifte
Als u vanaf 2020 kiest voor de nieuwe regeling, dan:
– mag u geen btw meer in rekening brengen bij klanten.
– kunt u de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
– hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.
De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar. Wel is het van belang dat u uw omzet bijhoudt voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aanmelden
Heeft u op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan meldt de Belastingdienst u automatisch aan voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Wilt u in aanmerking komen voor de nieuwe regeling? Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019 en moet voor 20 november 2019.