Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd om de constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken omzeilen. De maatregelen moeten bepaalde groepen werknemers en/of arbeidskrachten beschermen tegen uitbuiting en anderen juist weer tegen oneerlijke concurrentie. Welke maatregelen het betreft, kunt u hieronder lezen.

  • Ketenaansprakelijkheid voor loon
  • AOW-er recht op wettelijk minimumloon
  • Loonstroken
  • Onkostenvergoeding (buitenlandse) werknemer
  • Giraal uitbetalen

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Wanneer u een bedrijf inhuurt om werk voor u te doen, en dat bedrijf huurt weer een ander bedrijf in, ontstaat er een keten. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in die keten. Krijgen die hun loon niet? Dan kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van dat loon. Dat heet ketenaansprakelijkheid voor loon.

AOW-er recht op wettelijk minimumloon

Sinds 1 juli 2015 moet u aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd ook minstens het wettelijk minimumloon betalen. Het feit dat werkgevers aan doorwerkenden AOW-ers minder dan het wettelijk minimumloon mochten betalen, kon zorgen voor verdringing van jongere werknemers. Daarom is in de Wet aanpak Schijnconstructies opgenomen dat de uitsluiting van AOW-ers per 1 juli 2015 uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is geschrapt.

Loonstroken

Loonstroken moeten transparant zijn. De bedragen waaruit het loon is samengesteld, waaronder eventuele onkostenvergoedingen en ook de bedragen die op het loon zijn ingehouden, moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook. Ook de vakantiebijslag moet daarop zichtbaar worden.

Onkostenvergoeding (buitenlandse) werknemer

Het is niet meer mogelijk om een (buitenlandse) werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Zoals bij ‘loonstroken’ staat beschreven, moet u het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Giraal uitbetalen

De werkgever is verplicht om voor iedere werknemer minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, over te maken naar de bankrekening van de werknemer. Het minimumloon mag per 1 januari 2016 niet meer contant worden uitbetaald. Doet u dat niet, of betaalt u te weinig, dan riskeert u een boete. Er zal een dwangsom worden opgelegd als u niet alsnog het achterstallige loon betaalt.

Op de website van de Rijksoverheid kunt meer informatie terugvinden over de maatregelen tegen schijnconstructies.

 

Bron:

www.ondernemersplein.nl

www.rijksoverheid.nl