Eerder dit jaar hebben we aandacht besteed aan de kleine ondernemersregeling die per 1 januari 2020 gaat veranderen. Stel, u voldoet aan de voorwaarde dat uw jaaromzet minder is dan € 20.000,- Wat zijn redenen om toch niet te kiezen voor de vrijstelling van omzetbelasting? Hieronder worden kort de huidige en de nieuwe kleine ondernemersregeling beschreven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de redenen waarom u niet de vrijstelling zou moeten toepassen.

Huidige regeling
De huidige KOR geldt alleen voor natuurlijke personen die ondernemer zijn. Om voor deze regeling in aanmerking te komen mocht u als ondernemer niet meer dan € 1.883,- aan btw verschuldigd zijn per jaar. Wanneer u onder deze grens bleef hoefde u geen of minder BTW af te dragen. Verder kwam u in aanmerking voor ontheffing van uw administratieve verplichtingen.

Veranderingen
Voor de nieuwe KOR wordt in tegenstelling tot de huidige regeling de omzet bepalend. De omzetgrens bedraagt € 20.000,- Voldoet u aan deze voorwaarde? Dan kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling. Dit houdt in dat u dan geen btw verschuldigd bent, maar dit ook niet kan terugvragen. Daarnaast komt u in aanmerking komt voor ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. In tegenstelling tot de huidige regeling gaat de KOR ook gelden voor rechtspersonen (stichtingen, verveningen, en bv’s). Nu hebben alleen IB-ondernemers rechts op belastingvermindering.

Waarom geen vrijstelling toepassen vanaf 2020?
– Terugbetalen over uw investeringen
Hebt u in de laatste vijf tot tien jaar als BTW ondernemer geïnvesteerd? Dan moet u de afgetrokken BTW op deze investeringen mogelijk deels terugbetalen als u per 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW gaat ondernemen.

– Toekomstige investeringen
Als u binnen drie jaar wilt gaan investeren, kan BTW aftrek u helpen bij de financiering. Kiest u voor de vrijstelling, dan hebt u dit voordeel niet. Wanneer de omzet stijgt boven € 20.000,-, pakt dit dubbel nadelig uit: geen BTW aftrek op de investering, wel BTW afdragen over de omzet.

– Particulieren
Stel, u verricht diensten aan particulieren tegen een vaste prijs en u past de nieuwe regeling toe. Uw jaaromzet gaat in enig jaar toch over de grens van € 20.000,- heen. Kunt u dan direct uw tarief verhogen, omdat u vanaf dat moment weer BTW plichtig bent? Zolang u de BTW niet in uw tarief kunt doorberekenen, komt deze feitelijk voor uw rekening.

– Termijn
Kiest u voor de nieuwe regeling, dan is dat voor drie jaar, tenzij uw omzet al eerder boven de € 20.000,- komt. Wanneer u niet meer gebruik maakt van de nieuwe regeling, kunt u pas na drie jaar wéér kiezen om de nieuwe regeling wel of niet toe te passen.

Mocht u na het lezen van dit nieuwsstuk nog vragen hebben of twijfelen om de nieuwe regeling wel of niet toe passen? Neem dan snel contact  met ons op. Uw aanmeldformulier om vanaf 1 januari 2020 van de nieuwe regeling gebruik te maken, moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.