Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wet DBA) van kracht. Dit betreft de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel.

Werken met modelovereenkomsten

De Wet DBA houdt kort gezegd in dat de Belastingdienst geen dienstbetrekking aanneemt als de opdrachtgever en de ZZP-er volgens bepaalde modelovereenkomsten werken. Opdrachtgevers die afhaken voor de afschaffing van de VAR gaan er wellicht nog steeds van uit dat de Wet DBA wijziging brengt in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. Dat is niet het geval. Vanuit die optiek is er dus ook geen reden om geen of minder ZZP-ers in te huren. Door het werken met een modelovereenkomst kunnen partijen, net als voorheen bij de VAR, zekerheid vooraf krijgen dat er geen loonheffingen zijn verschuldigd.

In het algemeen geldt het advies aan opdrachtgevers om niet bevreesd te zijn voor de Wet DBA, op de website van de Belastingdienst te kijken welke (algemene) modelovereenkomsten er al zijn en of er overeenkomsten bij zijn die ze kunnen gebruiken.

Stappenplan

De Belastingdienst heeft aan alle VAR-houders een brief gestuurd waarin zij 4 stappen beschrijven die kunnen helpen bij het beoordelen of de modelovereenkomst nodig is. En zo ja, welke modelovereenkomst is dan voor u van toepassing.

Stap 1: Bedenk eerst of er wel een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het zonneklaar dat een  ZZP-er een ondernemer is en niet in dienstverband werkt. Denk bijvoorbeeld aan  ZZP-ers die om die reden ook nooit met een VAR werken. Een beoordeelde (model)overeenkomst is dan niet nodig.

Stap 2: Als er een beoordeelde (model)overeenkomst nodig is: zoek op de site van de Belastingdienst een kant en klare overeenkomst uit die past bij hoe opdrachtgevers en opdrachtnemer met elkaar willen werken. Op de site zijn algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die ongeacht branche en beroep kunnen worden gebruikt. Ook op onze website kunt u modelovereenkomsten terug vinden.

Stap 3: Als opdrachtgever en opdrachtnemer toch al corresponderen (bijvoorbeeld via e-mail) over prijs, resultaat en voorwaarden, dan kan de modelovereenkomst als bijlage worden meegestuurd.

Stap 4: Kom de afspraken uit de modelovereenkomst na.

Heeft u vragen over het stappenplan of andere vragen over de Wet DBA, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bron: wijze raad actueel