Het minimumloon wordt stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar. Daarnaast zal het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar worden verhoogd om te voorkomen dat verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

De overgang in de leeftijd van het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs doorgevoerd: de eerste verlaging in leeftijd gaat in per 1 juli 2017. Dan zal het minimumloon van een 22-jarige gelijk worden getrokken aan het loon van een 23-jarige. De tweede verlaging zal plaatsvinden in 2019, dan zullen 21-jarigen gelijk worden getrokken.

Minimumjeugdloonvoordeel werkgever

Werkgevers kunnen vanaf 2018 jaarlijks een compensatie krijgen voor de loonkosten van de jongeren die het wettelijk minimumloon verdienen. Die compensatie is het minimumjeugdloonvoordeel, bedoeld om de bovengenoemde maatregel voor werkgevers te verzachten.

Werkgevers hoeven de compensatie niet aan te vragen, maar hun administratie moet wel op orde zijn. De compensatie wordt vastgesteld aan de hand van de ingediende loonaangiften. Werkgevers moeten nog wel even geduld hebben, want de compensatie wordt pas in 2019 vastgesteld en uitbetaald.

Voor iedere werknemer een gelijk minimumuurloon

Een recent ingediend wetsvoorstel wil het minimumuurloon van alle soorten sectoren gelijkstellen. Hierdoor zou het minimumuurloon steeds worden berekend op basis van een werkweek van 37,4 uur. Dit zou nadelig zijn voor bedrijven die een werkweek hanteren van 40 (of 38) uur, vandaar dat veel werkgevers er momenteel niet over te spreken zijn. Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen; wij houden u uiteraard op de hoogte van veranderingen hierin.

 

Bron:

www.ondernemersplein.nl

https://www.rijksoverheid.nl

www.accountancyvanmorgen.nl

www.flexnieuws.nl