Eigenaren van een eenmanszaak krijgen binnenkort een nieuw BTW-nummer toegestuurd van de Belastingdienst. Dit nieuwe BTW-nummer moet vanaf 1 januari 2020 gebruikt gaan worden voor alle zakelijke contacten. Het belangrijkste wat aangepast moet worden zijn de facturen en de website. Daarnaast moet op alle andere communicatiemiddelen het nieuwe BTW-nummer vermeld staan.

Waarom?
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst vorig jaar op de vingers getikt, omdat in het huidige BTW-nummer het burgenservicenummer van de ondernemer gebruikt wordt. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig. De Belastingdienst moest zo snel mogelijk met een oplossing komen.

Tussenoplossing
Het nieuwe BTW-nummer is een persoonlijk, uniek nummer wat bestaat uit negen willekeurige cijfers. Hierdoor is de privacy van de ondernemer beschermd. Als gevolg hiervan moeten de facturen, het briefpapier, de website en alle andere communicatiemiddelen die gebruikt worden voor zakelijke contacten voor 1 januari 2020 aangepast worden. Ook moet het nieuwe BTW-nummer gebruikt worden bij intracommunautaire prestaties (versturen van facturen binnen de EU).

Oude BTW-nummer
Het nieuwe BTW-nummer moet alleen worden gebruikt voor de zakelijke contacten. Het oude BTW-nummer blijft wel in gebruik voor het indienen van de BTW-aangiftes en verdere communicatie met de Belastingdienst. Op langere termijn streeft de Belastingdienst naar één BTW-nummer dat voor alle doeleinden gebruikt wordt. U zult vanaf 1 januari 2020 dus twee BTW-nummers hebben.