1. Zakelijke kilometers
Voor woon-werkverkeer met eigen vervoer geldt een onbelaste vergoeding van maximaal € 0,19 per km. Het gaat hierbij om reizen met een eigen auto, motor of fiets, maar ook te voet.

2. Vaste vergoeding
U mag ook een vaste, onbelaste vergoeding geven (gerichte vrijstelling). De Belastingdienst staat twee methoden toe om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

3. Parkeergeld e.d.
Extra vergoedingen bovenop de € 0,19 per kilometer, zoals vergoedingen voor parkeer- en tolgelden of voor reparaties aan de auto zijn loon.

4. Hogere vergoeding
Vergoedt u een hoger bedrag dan € 0,19 per km, dan telt alles boven de € 0,19 als loon. U mag deze extra vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Dit bedrag houdt u niet in op het loon van uw werknemer, maar komt voor uw rekening.

5. Variabele vergoeding
Bij variabele km-vergoedingen rekent u aan het eind van het kalenderjaar of bij het einde van het dienstverband het gemiddelde bedrag uit. Is dit hoger dan € 0,19 per km, dan geldt de extra vergoeding als loon.