Wat betekenen de nieuwe plannen voor de woningmarkt? En welke punten zijn van belang voor een huiseigenaar?

Hypotheekrenteaftrek wordt minder voordelig
In 2019 gaat het maximale belastingpercentage waarover u de hypotheekrente mag aftrekken met 0,5% omlaag naar 49%. Vanaf 2020 zal de hypotheekrente sneller worden afgebouwd, dan daalt de maximale aftrek in stappen van 3% tot 36,93% in 2023. Het voordeel van hypotheekrente aftrek wordt hierdoor minder.

Eigenwoningforfait wordt verlaagd
Het kabinet verlaagt als compensatie het eigenwoningforfait. Dit is het bedrag dat bovenop het belastbaar inkomen wordt geteld als vergoeding voor de eigen woning. Hoeveel het eigenwoningforfait wordt verlaagd? Naar verwachting van 0,7% in 2018 naar 0,65% in 2019. Vanaf volgend jaar wordt het nog eens in drie stapjes van 0,05% afgebouwd tot 0,5% in 2023.

Wet-Hillen wordt afgebouwd
Wanneer de hypotheekrente van een eigen woning heel laag (of nul) is, bestaat de kans dat het eigenwoningforfait hoger is dan het bedrag van de hypotheekrente. In dat geval geldt er een bijtelling in plaats van een aftrek en moet er inkomstenbelasting betaald worden. De zogenaamde Wet-Hillen zorgt ervoor dat de bijtelling in bovenstaande situatie op nul wordt gezet. Maar in 2019 wordt deze wet in 30 jaar afgebouwd, waardoor u per jaar beetje bij beetje iets meer inkomstenbelasting dient te betalen indien u geen of een geringe eigenwoningschuld heeft.

Monumentenaftrek wordt subsidie
Heeft u een rijksmonumentenpand? Dan mag u (een deel van) de onderhoudskosten tijdens de belastingaangifte aftrekken van het inkomen. Vanaf 2019 wordt deze persoonsgebonden aftrek echter een subsidieregeling. U kunt dan voor maximaal 35% van de kosten voor het instandhouden van het pand – zoals de kosten voor het schilderwerk, timmerwerk en stukadoorswerk – een subsidie aanvragen. Deze subsidie staat geheel los van uw aangifte inkomstenbelasting en dient u apart aan te vragen.