De huidige vermogensrendementsheffing van box 3 is mogelijk in strijd met de Europese regels. Wie veel spaart, moet boven een bepaald bedrag belasting betalen over het meerdere. Sinds 2001 gaat de fiscus ervan uit dat spaarders 4% rente krijgen over hun spaargeld, maar dat is allang niet meer haalbaar. Toch betaal je belasting over jouw spaargeld met die 4% als uitgangspunt. Voor veel spaarders leidt dat tot een negatief rendement.

Gemiddeld maar 1,2% rente over ons spaarpotje
Bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 ging de fiscus ervan uit dat iedereen die spaart ongeveer 4% rente krijgt. Destijds was dat een reëel rendement, maar tegenwoordig ontvangen we mede door de lage rentestanden gemiddeld maar 1,2% rente over ons spaarpotje. Dat is dus fors minder. Wie boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, moet over het meerdere 30% belasting van die wettelijke 4% betalen. Dat komt neer op 1,2% belasting. Wie minder rente krijgt, moet dus geld inleveren.

Hoge Raad: huidige belasting op spaargeld in strijd met Europese regels
Onlangs concludeerde de Hoge Raad dat het veronderstelde rendement van 4% op spaargeld mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is het geval als dat rendement van 4% over een lange reeks jaren niet haalbaar is. Bij het huidige belastingtarief van 30% (over die 4%) zou een belastingplichtige een buitensporige zware last kunnen ondervinden.
Het arrest van de Hoge Raad is een waarschuwing naar de wetgever toe. Vorig jaar pleitte staatssecretaris Wiebes van Financiën nog wel voor een herziening van het belastingstelsel, waaronder ook de box 3-heffing. Het probleem is dat als de vermogensrendementsheffing wordt aangepast dit de Staat jaarlijks 1 tot  1,4 miljard kan kosten.

Bezwaar aantekenen tegen aanslag
Betaal je box 3-heffing, dan kun je met dit arrest in de hand bezwaar aantekenen tegen de aanslagen die nog niet definitief vaststaan. Een aanslag is in principe definitief als de bezwaartermijn van zes weken na datum van de aanslag verlopen is.

Bron: www.rendement.nl