Als je ondernemer bent met een BV, ben je waarschijnlijk wel bekend met de gebruikelijk-loonregeling. In verband met de coronamaatregelen is deze regeling versoepeld. Wat houdt deze versoepeling precies in?

Het gebruikelijk loon is door de Belastingdienst vastgesteld op 46.000 euro bruto per jaar. Mocht je door de coronacrisis te maken hebben (of hebben gehad) met omzetdaling, dan mag je het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd bij de Belastingdienst. Om het gebruikelijk loon te verlagen moet je voldoen aan vier voorwaarden:

– Je rekening-courantschuld ten opzichte van de BV mag niet toenemen;
– Je mag geen dividend uitkeren als gevolg van het lagere gebruikelijke loon (om zo het minder ontvangen loon te compenseren);
– Mocht je in werkelijkheid een hoger loon hebben gehad dan de berekening hieronder, dan geldt het hogere loon;
– Is de omzet in 2019 of 2020 beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten? Dan past u de betreffende berekening toe zonder die beïnvloeding.

Berekening lager gebruikelijk loon
Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief BTW) over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief BTW) over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Mocht je van mening zijn dat het gebruikelijk loon lager vastgesteld moet worden dan de uitkomst van de bovenstaande berekening, dan moet je dit aannemelijk kunnen maken tegenover de Belastingdienst.

Heb je nog vragen naar aanleiding van het lezen dit nieuwsstukje? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag!