De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, dit blijkt uit stukken die het Financieel Dagblad heeft weten te bemachtigen. Wat houdt dit precies in, en wat gaat dit voor je betekenen? Aangezien er kort geleden pas een akkoord is bereikt, is er nog niet veel bekend. We zullen dit onderwerp de komende tijd goed in de gaten houden en hier t.z.t. een update over plaatsen. Hieronder zullen we kort opsommen wat er al wel bekend is over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

– Om wat voor bedragen gaat het?
De verzekeringspremie wordt inkomstenafhankelijk. Dit houdt in dat hoe meer je verdiend, hoe hoger de premie zal zijn. Naar verwachting zal je als zzp’er maximaal 200 euro bruto per maand kwijt zijn. De uitkering zelf zou maximaal € 1.650,- bruto per maand bedragen.

– Wachttijd
De hoogte van de premie hangt af van de wachttijd. Met wachttijd wordt bedoeld: de periode die je als zzp’er wil/moet overbruggen zonder inkomen, totdat je arbeidsongeschiktheidsverzekering tot uitkering komt. Er kan straks gekozen worden voor een wachttijd van een halfjaar, een jaar of twee jaar, dit mag ieder voor zich bepalen. Wanneer je voor een wachttijd van twee jaar kiest, zal de premie van de verzekering lager uitvallen.

Naar verwachting gaat de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering rond 2024 in en zal deze door het UWV worden uitgevoerd. Alle zzp’ers zijn dan verplicht om zichzelf te verzekeren tot aan de AOW-leeftijd. Er wordt nog gewerkt aan een vrijstelling voor zzp’ers die zichzelf al verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.

Alle berichtgeving die tot dusver bekend is, spreekt over “zzp’ers”: zelfstandigen zonder personeel. Deze bepaling is echter nergens wettelijk gedefinieerd, dus het is nog compleet onduidelijk of bijvoorbeeld een eenmanszaak met personeel ook onder deze regeling gaat vallen. Ook is onduidelijk of de rechtsvorm invloed heeft op de verplichtstelling: wordt een BV met alleen de directeur in dienst gezien als een zzp’er? En hoe zit het met vennootschappen onder firma?

Houdt onze website goed in de gaten voor eventuele updates.