nov 16

Onder de WKR mag u veel vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder brengen in de vrije ruimte. Wanneer u de WKR optimaal gebruikt, dan bespaart u als werkgever op premies voor de werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekerin...

aug 27

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd om de constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken omzeilen. De maatregelen moeten bepaalde groepen werknemers en/of arbeidskrachten beschermen tegen ...

jun 09

Door de Wet werk en zekerheid is er een hoop veranderd op het gebied van arbeidsrecht. Per 1 juli 2015 treedt ook het nieuwe ontslagrecht in werking. Hierdoor wordt dossieropbouw nog belangrijker bij werknemers die niet goed functioneren. Nu zijn goe...

feb 04

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op een aantal tegemoetkomingen, toeslagen en belastingvoordelen. Op deze manier draagt de rijksoverheid bij aan de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen. In 2015 zijn er 4 regelingen waar u als ouders ...