Sparen in de eigen onderneming kan fiscaal gunstiger zijn dan sparen in privé. Dit komt doordat bij sparen in de onderneming de werkelijke rente belast wordt met inkomstenbelasting. Bij spaarvermogen in privé, box 3, gaat de belastingdienst uit van forfaitair rendement waarover inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit forfait rendement is, in veruit de meeste situaties, veel hoger dan de werkelijke rente die het spaargeld overlevert. Met een spaartegoed in de onderneming van € 100.000,- met 0,8% rente, betaal je over de werkelijke rente-inkomsten, € 800, inkomstenbelasting, terwijl in box 3 het forfait rendement (afhankelijk van uw vermogen) gesteld wordt op bijvoorbeeld € 2.000,-.

Hier zit wel een maar aan. De belastingdienst vindt dat geld dat op de balans van een onderneming staat een zakelijk doel moet dienen. In de praktijk komt het gelukkig niet veel voor dat de belastingdienst ondernemers dwingt om geld van de zakelijke spaarrekening af te halen en dit over te boeken naar de privérekening. Dit omdat je als ondernemer altijd de beschikking moet hebben over voldoende buffer voor tijden dat het met de onderneming financieel minder goed gaat.