Vorig jaar was in verband met de coronacrisis de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd van 1,7% naar 3%. Dit percentage werd gehanteerd over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Om werkgevers ook in 2021 tegemoet te komen blijft deze verhoging voor 2021 gehandhaafd. Daar tegenover staat dat het percentage 1,2%, wat geldt bij een loonsom boven de 400.000 euro, wordt verlaagd naar 1,18%.

Meer mogelijkheden
Wanneer je bijvoorbeeld een totale loonsom hebt van 400.000 euro, heb je voor 2021 een maximaal budget van 12.000 euro (400.000 x 3% = 12.000). Dit is 5.200 euro meer dan wanneer het percentage van 1,7% gehanteerd zou moeten worden (400.000 x 1,7% = 6.800). De verhoging van de vrije ruimte moet werkgevers meer mogelijkheden geven om in deze lastige periode iets extra’s voor hun werknemers te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan een bloemetje, een cadeaubon of een personeelsuitje als dat weer kan.

Naast de vele vrijheden kent de werkkostenregeling ook een beperking: de gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen die je aanwijst voor jezelf (als DGA) of aan u personeel, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Mocht een vergoeding of verstrekking toch boven deze grens uitkomen, dan wordt dit als loon aangemerkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat vergoedingen of verstrekkingen onder de € 2.400,- per persoon per kalenderjaar sowieso gebruikelijk zijn.

Eindheffing
Ondanks de eenmalige verhoging naar 3% tot een fiscale loonsom van 400.000 euro, is het belangrijk dat je goed in de gaten houdt hoeveel je daadwerkelijk in de vrije ruimte laat vallen. Wanneer je meer uitgaven in de vrije ruimte laat vallen dan dat je ruimte hebt, betaal je 80% eindheffing over het meerdere. Deze eindheffing vindt plaats aan het einde van het jaar via de aangifte loonheffing.

Mocht je twijfelen welke uitgaven wel of niet in de vrije ruimte vallen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!