Per 2020 zal de werkkostenregeling voor het MKB (midden- en kleinbedrijf) verruimd worden. Dit heeft het kabinet besloten naar aanleiding van een voorstel van staatssecretaris Snel. De lasten op arbeid voor het MKB zullen hierdoor verlaagd worden. Ruim 100 miljoen euro is uitgetrokken om dit te kunnen realiseren. Wat gaat er veranderen per 2020? 

Vrije ruimte
Werkgevers mogen nu tot 1,2 procent van de totale loonsom benutten als vrij ruimte. Dit houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen onbelast vergoed kunnen worden tot dat de grens bereikt is, mits de vergoeding of verstrekking niet al onder een vrijstelling valt. In 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd tot 1,7 procent tot een loonsom van € 400.000. Is de totale loonsom hoger dan € 400.000, dan blijft de vrije ruimte over het meerdere 1,2 procent.

Verklaring Omtrent Gedrag
Tot 2020 zal het vergoeden van een Verklaring Omtrent Gedrag vallen onder de vrije ruimte. Met ingang van 2020 zal deze vergoeding vrijgesteld zijn. Het vergoeden van deze verklaring zal dan niet meer ten koste gaan van de vrije ruimte.