Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minsten 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Bent u bevallen op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008? En was u toen ZZP-er? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie voor deze uitkering.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • U bent zelfstandige;
  • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

Urennorm

Als u in het kalenderjaar voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan de hoogte van het minimumloon.

Werkte u in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is de uitkering lager. De hoogte van de uitkering Zelfstandig en Zwanger-regeling is dan afhankelijk van uw winst in dat jaar. Dat geldt ook als u meewerkend echtgenote of partner bent.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Wanneer u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet heeft afgesloten bij uitkeringsinstantie UWV, kunt u ook recht hebben op een ZEZ- uitkering. De ZEZ- uitkering vult mogelijk uw vrijwillige verzekering aan.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid (AOV)

Heeft u een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV) afgesloten? Dan ontvangt u van deze verzekering ook vaak een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ- uitkering. Wel kan het zijn dat de verzekeraar de uitkering vermindert als u ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ- uitkering

De periode waarin u een ZEZ- uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de dag na uw vermoedelijke bevallingsdatum. U heeft altijd recht op minstens 10 weken ZEZ- uitkering na uw bevalling.

Tot wanneer kunt u de ZEZ-uitkering aanvragen?

U vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met uw aanvraag stuurt u de zwangerschapsverklaring van uw huisarts of verloskundige mee. Het is mogelijk dat het UWV kan vragen naar kopieën van belastingaanslagen.

Compensatie voor zelfstandigen met kind

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog een beroep doen op een compensatieregeling. De compensatie zal ongeveer € 5.600,- per persoon bedragen.

Hoe vraag je de compensatie aan?

De uitkering is nu nog niet aan te vragen. Het is nog niet bekend wanneer het wel mogelijk is om een aanvraag in te dienen. Eerst moet hier een wettelijk regeling voor komen. Houd onze website daarom goed in de gaten. Wanneer de regeling is ingegaan, heeft u 3 maanden de tijd om een aanvraag in te dienen bij het UWV. Op de site van het UWV kunt u ook lezen vanaf welke datum u de uitkering kunt aanvragen.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl