dec 04

Bijtelling 2015 t/m 2020 De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020. Het fiscale autobeleid wordt veel minder toegespitst op de CO2-uitstoot. Het meest in het oog springend is het stapsgewijs verdwijnen van...

nov 16

Onder de WKR mag u veel vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder brengen in de vrije ruimte. Wanneer u de WKR optimaal gebruikt, dan bespaart u als werkgever op premies voor de werknemersverzekeringen en werkgeversheffing zorgverzekerin...

aug 27

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd om de constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken omzeilen. De maatregelen moeten bepaalde groepen werknemers en/of arbeidskrachten beschermen tegen ...

jun 09

Door de Wet werk en zekerheid is er een hoop veranderd op het gebied van arbeidsrecht. Per 1 juli 2015 treedt ook het nieuwe ontslagrecht in werking. Hierdoor wordt dossieropbouw nog belangrijker bij werknemers die niet goed functioneren. Nu zijn goe...

mei 05

Als u een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar ontslaat, betaalt u vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Deze duur kan echter onredelij...