2021 is alweer bijna ten einde. Waar moet je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) op letten? Zijn er nog zaken waarmee je fiscaal voordeel kunt behalen?
Als DGA heb je een rekening-courantverhouding (RC) met je BV wanneer je als DGA bedragen voorschiet voor je BV, of de BV zaken laten voor schieten voor jou als privé persoon. Wanneer deze RC op enig moment in het jaar boven de 17.500 euro uitkomt, dient er rente berekend te worden.  Wanneer je een schuld hebt aan de BV als DGA wordt dit als schuld meegenomen in Box 3, heb je een vordering op je BV dan is de rente die berekend wordt inkomen in box 1. Het is dus verstandig goed in de gaten te houden wat het saldo van de RC is en te bekijken of het gunstiger is om de RC in te lossen.

Toekomst
In de toekomst wordt mogelijk een vordering van de BV op de DGA boven de 500.000 euro automatisch aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang, ook wel box 2 van de inkomstenbelasting. Het is dus aan te raden het saldo van de rekening courant niet te hoog op te laten, aangezien het onderwerp als langer op de agenda staat van de staatssecretaris.